Công Ty Cổ Phần Ong Tam Đảo

Địa chỉ: Đạo Đức – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0967.350.808

Fax: 0211 3872 909

Emailongtamdao@honeco.com

Websitehttp://honeco.com