Honeco Tham gia “Triển Lãm HYBRID Tuần Lễ Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam 2021 Tại Singapore

HONECO THAM GIA “TRIỂN LÃM HYBRID TUẦN LỄ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2021 TẠI SINGAPORE – SẢN PHẨM HALAL VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN” 23-28/8/2021. Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2021 lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore nhằm tăng cường nhận biết trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng Singapore về Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. Triển lãm lần này là cơ hội quảng bá thương hiệu Honeco đến thị trường Singapore, tiếp sức cho hành trình “vươn xa thế giới”.