Bạn của nhà nông “Mô hình nuôi ong lấy mật – Công ty Cổ Phần Ong Tam Đảo” – VTV2