Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tacumin vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia 2021

Ngày 10/12/2021,Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tacumin vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2021”.

Hội đồng bình chọn Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Đây là hoạt động lớn được tổ chức ba năm một lần nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội để hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Đồng thời, thu hút, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tích cực duy trì, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Sản phẩm được vinh danh, giải thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. là những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, có chất lượng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Với kết quả bình chọn nói trên đã tạo niềm tin, động lực cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm.

Theo Cục Công Thương địa phương (CTĐP), các sản phẩm tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2021 được lựa chọn trên cơ sở danh sách các sản phẩm đã được bình chọn và công nhận cấp khu vực năm 2020.

Dựa trên các tiêu chí bình chọn nghiêm ngặt, hội đồng bình chọn đã làm việc công tâm, khách quan, bám sát các tiêu chí đã quy định và lựa chọn được 200 sản phẩm CNNT tiêu biểu được tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

Tại lễ trao giải, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tacumin vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2021”.

Kết quả bình chọn chính là động lực để Honeco tiếp tục phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung.