Bằng khen”Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Vĩnh Phúc thứ VII”