Được thả mình dạo bước trong vườn ngào ngạt hương hoa, bạn sẽ quên đi những mệt nhọc đời thường…!
Du lịch vườn ong Tam Đảo Honeco
Du lịch vườn ong Tam Đảo Honeco
Kĩ thuật nuôi ong thùng kế Ong Tam Đảo Honeco
Khách nước ngoài tham quan trang trại ong Honeco