SỮA ONG CHÚA

Sữa ong chúa không phải là sữa của ong chúa mà là thức ăn do ong thợ luyện thành để nuôi ong chúa và ấu trùng tuổi nhỏ. Sữa ong chúa là một loại thức ăn đặc biệt, có màu trắng hơi ngà, đặc như bơ, được tiết ra từ hàm của ong thợ.