MẬT ONG TỰ NHIÊN

Một tổ chức đàn ong mật gồm có 3 loại: Ong chúa, ong đực và ong thợ, được phân công khác nhau. Ong chúa có nhiệm vụ đẻ trứng, duy trì trật tự bầy đàn, ong đực có nhiệm vụ thụ tinh cho ong chúa, còn ong thợ làm nhiệm vụ xây tổ, chăm sóc ấu trùng, ong non, tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, mật ong được tạo ra cho đời là nhờ sự lao động vất vả hết mình của các chú ong thợ.

Để có thể lấy được những giọt mật tinh túy từ đất trời, ong thợ dùng chiếc vòi dài để đi gom nhặt những giọt mật li ti từ hoa, lá, chồi non, thân cây. Loài ong khá đặc biệt có hai cái dạ dày, 1 dạ dày dùng để tiêu hóa thức ăn, một dạ dày dùng để chứa mật. Sau khi lấy đủ mật, ong thợ trở về tổ, giao mật hoa cho ong thợ khác ở nhà luyện thành mật ong cất giữ trong những ngăn tổ.