Hữu Nghị Hợp Tác Kết Nối Việt Nam Singapore

GIAO LƯU HỮU NGHỊ HỢP TÁC KẾT NỐI VIỆT NAM SINGAPORE

Công ty TNHH Ong Tam Đảo đã vinh dự nhận được cúp vàng “Sản Phẩm – Dịch Vụ Chất Lượng Cao ASEAN 2018” do Câu lạc bộ hội Doanh Nhân Việt Nam Tổ Chức tại đất nước Singapore cho các Doanh nghiệp và thương hiệu tiêu biểu trong khu vực ASEAN.