CEO Lê Thị Nga Vinh Dự Nhận Giải Nữ Hoàng Thương Hiệu Ngành Thực Phẩm

CEO Lê Thị Nga Vinh Dự Nhận Giải Nữ Hoàng Thương Hiệu Ngành Thực Phẩm