QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

Điều 1:  ĐIỀU KIỆN CỦA ĐƠN VỊ ĐẠI LÝ.       

Để trở thành đại lý của Công ty Cổ Phần Ong Tam Đảo các đơn vị phải đáp ứng những điều kiện như sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp

– Đang hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng.

– Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

– Có ít nhất một thành viên trong đơn vị có hiểu biết về sản phẩm ngành ong,  ( hoặc đã tham gia lớp đào tạo về sản phẩm do Công ty Ong Tam Đảo tổ chức).

– Đơn vị phải có tiềm năng về tài chính, có quan hệ rộng trong phạm vi thị trường do đơn vị đó quản lý.

Điều 2:   THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

Mọi tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện trong điều 1 quy chế này, muốn làm đại lý của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo – HONECO thì liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh của công ty Hotline: 0968.643.068