Tổ chức đàn ong - Ong chúa (Phần I)

06/06/2014 | Tác giả:  | Lượt xem: 3,862
 Nói đến đàn ong, chúng ta không thể không đặt thành câu hỏi: Tại sao Lycurgue, nhà lập pháp nổi danh tại Sparte, đã lấy tổ ong làm mẫu mực xây dựng cơ cấu tổ chức nhà nước?
 Nói đến đàn ong, chúng ta không thể không đặt thành câu hỏi: Tại sao Lycurgue, nhà lập pháp nổi danh tại Sparte, đã lấy tổ ong làm mẫu mực xây dựng cơ cấu tổ chức nhà nước? Vì đâu mà Napoléon Bonaparte quí loài ong đến mức ông đã cho thêu hình ong trên áo choàng đại lễ? Câu trả lời thật dung dị: Chính vỳ Lycurgue và bonaparte đã nhận thấy trong cơ cấu tổ chức của đàn ong có những đặc điểm sinh lý học, đời sống tinh thần tập thể cao, khả năng kiến trúc, phương thức biến chế mật, lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm và trật tự mà đàn ong đã thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Ong mật sống từng đàn lớn theo chế độ mẫu hệ, con ong cái chỉ huy, mỗi đàn ong có 01 chúa, mấy trăm ong đực và vài ngàn ong thợ. Gặp mùa rộ mật, tập đoàn ong thợ có thể gia tăng tới cả trăm ngàn hoặc hơn nữa.
Cư dân trong tổ phải tuân theo một qui luật nhất định, phải am tường vị trí công việc và phải hoàn tất nghĩa vụ đối với tập thể một cách chu đáo.

                 Ong Chúa

Khác hẳn với ong đực và ong thợ, ong chúa lớn hơn, dài hơn và nặng hơn. Ong chúa phải duy trì nòi giống nên mỗi ngày nó đẻ từ 1.000 tới 2.000 trứng, tuỳ theo tình hình sinh hoạt trong đàn và theo tác động của mùa hoa nở.
Mất chúa, đàn ong có nguy cơ bị tiêu diệt. Ong chúa có toàn quyền điều hoà hoạt động trong tổ. Ong chúa cũng có nọc, kim chích nọc của ong chúa vừa là ống đẻ trứng lại vừa là vũ khí để tự vệ. Ong chúa rất ít khi chích, ngay cả khi người ta gây đau đớn cho nó. Trái lại, khi gặp ong chúa địch thủ, nó sẵn sàng dùng kim hạ địch thủ. Lỡ khi chúa chết hoặc mất tích, quần thể ong trong đàn bị rối loạn ngay. Chúng lựa chọn một số ấu trùng mới nở khoảng từ 01 tới 03 ngày rồi chăm sóc cho chóng phát triển thành chúa mới, để nối dòng và duy trì nòi giống. Sự tăng trưởng của một ong chúa phảo mất 16 ngày và đời sống nó kéo dài tới 5, 6 năm hoặc hơn nữa, vì ong chúa được nuôi ăn bằng sữa ong chúa trong suốt đời.

Back to Top

Design by IGF