Thành tích đã đạt được

17/12/2012 | Tác giả:  | Lượt xem: 6,602
Sản phẩm của HONECO đã đạt được các giải thưởng: Huy chương vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, Cúp an toàn thực phẩm, Dấu hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Tinh hoa Việt Nam,và rất nhiều giải thưởng cao quý khác.
Sản phẩm của HONECO đã đạt được các giải thưởng: Huy chương vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, Cúp an toàn thực phẩm, Dấu hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Tinh hoa Việt Nam,và rất nhiều giải thưởng cao quý khác.Đón nhận danh hiệu "Quả cầu vàng 2008"

Back to Top

Design by IGF